Menu

Genade

 

Genade is een woord dat met name in religieuze context wordt gebruikt. Bij een snelle zoektocht op Google kom je gauw uit bij met name Christelijke sites en een aantal, overwegend op oosterse religies of New Age gebaseerde websites. Wat is genade en waarom is het een van de kernpunten in het Christelijk geloof?

Wat houdt genade in?

De ‘dikke Van Dale’ zegt over genade:

genade (ge·na·de)

vergeving van iets dat iemand fout heeft gedaan ; synoniem vergiffenis : de gevangene smeekte om genade , iemand genade schenken; Gods genade: de goedheid van God, die alle mensen hun zonden vergeeft ; ‘dat plan vindt geen genade in mijn ogen’ betekent: ik keur dat plan af. Bron: Van Dale basiswoordenboek Nederlands

Gods Redding kan niet worden verdiend, het is een Gift van God! - Zie Efeziërs 2:8,9. Het woord voor "GENADE" (in het Grieks) is "Charis". Het woord voor "GIFT" (in het Grieks) is "Charisma". U kunt gemakkelijk zien, dat de grondbetekenis van het woord GENADE, GIFT of Gave is. (bron: www.bijbel.nl/kern7.htm)

Synoniemen voor genade, (gevonden op: www.blackorwhite.nl/woordenboek): hulp, gratie, pardon, deernis, amnestie, erbarmen, kwartier, clementie, medelijden, vergeving, lijfsbehoud, vergiffenis, barmhartigheid, welwillendheid, goedertierenheid, vergevingsgezindheid

Genade is het niet geven van een verdiende straf. 
Eigenlijk is genade dus niet eerlijk: je krijgt een straf als je iets gedaan hebt wat onwettig is: als je een wet overtreedt verdien je straf. In de wet staat vaak ook al precies omschreven hoe die straf er uit moet zien (heb je de kleine lettertjes op een bankbiljet al eens gelezen?). Een rechter bepaalt uiteindelijk in welke mate je een wet hebt overtreden en hoe hoog de bijbehorende straf moet zijn. Als een rechter in onze maatschappij genadig zou zijn, oftewel genade voor recht zou laten gelden, dan zou hij zijn baan al snel kwijt zijn.
Stel je eens een rechter voor die zou zeggen tegen een moordenaar: ik zal je genade schenken: je krijgt geen straf. Dat kan natuurlijk niet.
In de Bijbel staat dat God dat toch doet. Hoewel, niet helemaal zoals de rechter uit het voorbeeld: God is namelijk behalve 'genadig' ook 'rechtvaardig'. Hij kan een overtreding niet ongestraft laten. Daarom zegt God iets meer dan de rechter uit het voorbeeld, namelijk: "Ik zal je genade schenken, je krijgt geen straf, Ik zal jouw straf voor je uitzitten!"
Die straf heeft God gedragen door als de mens Jezus te sterven aan een Romeins kruis. (Bron: www.woordenboek.solcon.nl)

Waarom is genade een kernpunt in het Christelijk geloof?

Er zijn boeken volgeschreven over dit onderwerp, maar heel in het kort komt het hierop neer:

God schiep de mens naar zijn beeld, en Hij had vriendschap met hem. Toen de mens een gebod overtrad, bracht dat scheiding tussen God en de mens, want God is heilig en niets zondigs kan bij Hem komen. Doordat de mens nu zonde in zich had, was hij dus afgescheiden van de aanwezigheid van God. Via Mozes gaf God de mens regels (de wet) om aan te geven dat zolang hij zich hieraan zou houden, hij bij God terug kon komen. In de praktijk bleek de mens zich niet volledig aan deze wet te kunnen houden. Hij kon het gat niet dichten dat tussen hem en God was ontstaan. Daarom heeft God, uit genade (want de mens had het niet verdiend), Zijn Zoon de prijs laten betalen voor de zonde van de mens. De prijs was zo hoog dat Jezus, Gods zoon, hiervoor moest sterven aan een kruis. Toen de prijs betaald was, stond niets meer in de weg voor God en de mens om weer in vriendschap samen te zijn. Het enige dat de mens moet doen is: de betaling van schuld door Jezus accepteren. Dan kan hij weer vriendschap hebben met God en is de harmonie hersteld.