Menu

Over ons

 

Stichting Grace is vanaf 3 december 2007 officieel gestart.

Op 4 december 2007 is de “Stichting Grace” ingeschreven bij de KvK te Apeldoorn onder dossiernummer: 08166611.
Als u onze stichting wilt ondersteunen in het realiseren van haar doelstellingen kunt u ons helpen door (belastingvrij) uw donatie te storten op ons ABN bank rekeningnummer 56.01.35.467.

 • Wij geloven in de Ene Ware God, de Schepper en Heer van de wereld, die Zich aan de mensheid als drie-eenheid -Vader, Zoon en Heilige Geest- heeft geopenbaard;

 • Wij erkennen, de reddende kracht van Gods Woord in ons eigen leven ervaren te hebben, dat de Bijbel (Oude en Nieuwe Testamenten) door goddelijke inspiratie geschreven en volledig betrouwbaar is;

 • Wij erkennen dat het Bijbelse Evangelie een onmisbare goddelijke boodschap voor de mensheid is en dat God aan de gehele kerk en aan ieder lid ervan de taak heeft toevertrouwd om Jezus Christus in de gehele wereld als Redder en Heiland bekend te maken;

 • Wij erkennen dat de interventie van de Heilige Geest om van Jezus Christus te getuigen onmisbaar is en dat noch wedergeboorte, noch nieuw leven mogelijk is zonder Zijn bovennatuurlijk werk;

 • Wij erkennen dat God zowel de Schepper als de Rechter is van alle mensen. Daarom moeten wij ook deelhebben aan Zijn verlangen naar gerechtigheid en verzoening in heel de samenleving en naar de bevrijding van de mensen van elke soort van onderdrukking;

 • Wij erkennen dat wij van Gods liefde zichtbaar moeten getuigen door te zorgen voor hen, die geen recht, waardigheid, voedsel en onderdak genieten;

 • Wij erkennen dat wij die het Evangelie verkondigen en Gods wil willen doen, een voorbeeld moeten zijn door een leven van heiligheid en liefde; anders wordt ons getuigenis ongeloofwaardig.

 

De stichting heeft ten doel:

 • Evangelisatie, waarbij met name de joodse wortels van het christelijke geloof benadrukt worden;

 • Het doen van ontwikkelingshulp in ontwikkelings- en minst ontwikkelde landen;

 • Het ondersteunen en verwezenlijken van liefdadigheidsprojecten in deze landen;

 • Het bijdragen aan de verzoening tussen verschillende religies.